Kumpulan, Contoh, Surat, Izin, Jalan, Keterangan, Kuasa, Lamaran Kerja, Penawaran, Pengunduran Diri, Perjanjian, Permohonan, Pernyataan, Resmi, Undangan, Bahasa Inggris, Dinas, Cinta, Penolakan, Pengiriman, Niaga, Perdagangan, Penagihan

Contoh Surat Permohonan Aktif KuliahContoh Surat Permohonan Aktif Kuliah – Sudah lama sekali nih tidak menulis lagi di blog contohsuratku.com, kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana cara membuat surat permohonan aktif kuliah.  Biasanya surat ini digunakan untuk keperluan-keperluan tertentu seperti untuk mengusulkan bea siswa, untuk keperluan izin belajar bagi pns dan lain sebagainya.  Tentunya anda pun yang sedang mencari contoh surat ini sedang mencari referensi bagaimana bentuk suratnya.SURAT PERMOHONAN AKTIF KULIAH

Kepada :
Yth. Dekan 
Fakultas

Universitas “Nama Universitas”

Di JakartaDengan hormat,

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
NIM
Fakultas/Jurusan
Semester
Alamat

mengajukan permohonan masih aktif kuliah di Fakultas/Program Studi : Keguruan dan Ilmu Pendidikan / Guru Pendidikan Jasmani, Universitas ………….. di tahun akademik 20__/20__.

Demikian surat ini saya ajukan mohon diterbitkan Surat Permohonan Aktif Kuliah, atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.


                                                               Bandung 16 Mei 2015
                                                               Pemohon,
                                                                          

                                                               Subroto

Mengetahui,

Ketua Program Studi,                              Pembimbing Akademik,


……………………                               ……………………

Tembusan :
1. Ketua Program Studi
2. Dosen Pembimbing Akademik
3. BAAK
4. Biro Keuangan
5. Arsip

DISINI ADA INFORMASI YANG MUNGKIN ANDA BUTUHKAN SILAHKAN !!!

Silahkan Lihat Di Bawah Ini Mungkin Bermanfaat Bagi Anda :
Share Fb
Share G+